Termeni și Condiții

Pentru folosirea site-ului www.evolvo.ro, este obligatorie citirea cu atenție a termenilor și condițiilor. Site-ul prezintă funcționalitățile și condițiile de utilizare ale Sistemului Evolvo, care poate fi închiriat ca serviciu online, și a cărui funcționare este asigurată de SC Evolvo Solutions SRL. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.evolvo.ro stabilesc care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita sau accesa site-ul www.evolvo.ro și are valoarea unei convenții încheiate intre SC Evolvo Solutions SRL, în calitate de administrator al site-ului și de prestator servicii, și orice persoană care vizitează sau accesează site-ul, sau care dorește să utilizeze conținutul site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta, constituie o acceptare necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta accesarea site-ului.

Termeni generali și definiții

1. Termeni

În cuprinsul Termeni și Condiții, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, semnificațiile specificate mai jos: Evolvo – Societatea SC Evolvo SOLUTIONS SRL, Adresa: TÂRGU MUREȘ, Str. Santana, Nr. 29, jud. Mureș, Cod Unic de Înregistrare (CIF) RO31693454, Nr. ORC. J26/565.2013, Site – domeniul www.evolvo.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator/Client – orice persoană fizică/juridică ce accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale, și care a acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare ale prezentului site, îndeplinind, în acest sens, toate cerințele menționate.

Conținut:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate, prin utilizarea unui echipament electronic;

 • conținutul oricărui e-mail trimis clienților/utilizatorilor săi de către www.evolvo.ro, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al www.evolvo.ro, clientului/utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de www.evolvo.ro într-o anumită perioadă;

 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care www.evolvo.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la www.evolvo.ro, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Document – actualul „Termeni și Condiții”

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între www.evolvo.ro și acesta. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/Serviciului, implică aderarea Utilizatorului sau Clientului la actualul document; Clientul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegeri, se aplică Termenii și Condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia, în scris, către www.evolvo.ro.

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public disponibil www.evolvo.ro.

Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură, produse Site-ului, Conținutului, Serviciului www.evolvo.ro sau oricărui terț cu care www.evolvo.ro are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2. Publicitate și legături cu alte site-uri

Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt, sub nicio formă, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din: achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare etc., care pot apărea între dumneavoastră ca Utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă, prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii SC Evolvo Solutions SRL nu pot fi făcuți, nici material și nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

3. Limitarea răspunderii

SC Evolvo Solutions SRL nu își asumă obligația și nu garantează, implicit sau expres, pentru conținutul de pe site sau pentru conținutul oferit de Utilizatorii site-ului. SC Evolvo Solutions SRL face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, SC Evolvo Solutions SRL nu este responsabilă pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe SC Evolvo Solutions SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului www.evolvo.ro.

În caz de forță majora, SC Evolvo Solutions SRL și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează, la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SC Evolvo Solutions SRL, erori de preț, erori de poze produse, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă, etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure SC Evolvo Solutions SRL și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului, în legătură cu utilizarea serviciului www.evolvo.ro.

Produsele sau serviciile existente pot fi mărci înregistrate ale unor alte companii. Nu vom fi responsabili în fața niciunei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest site. De asemenea, nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi. Informațiile provenite de la parteneri poartă răspunderea acestora.

4. Modificarea Termenilor și Condițiilor

SC Evolvo Solutions SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții, în întregime, fără nicio notificare în prealabil și fără a fi obligat să îndeplinească o altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de site sau prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea site-ului și/sau utilizarea, în orice mod, a Serviciilor oferite.

5. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea etc a site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către www.evolvo.ro Utilizatorului/Clientului, prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”. Orice dispută cu referire la actualul „Termeni și condiții” care ar putea să apară între Utilizator/Client și www.evolvo.ro se va rezolva pe cale amiabilă. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între client și www.evolvo.ro sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către Instanța competentă din România, conform prevederilor legale aplicabile.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013, privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, www.evolvo.ro oferă Utilizatorului/Clientului posibilitatea de a opta pentru soluționarea, pe cale extrajudiciară, a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. În acest sens, se poate utiliza platforma SOL: ODR, prin adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

6. Solicitare Demo

Prestatorul oferă posibilitatea de a testa gratuit serviciile Evolvo pe o perioadă de 14 zile. Aceasta poate fi accesată prin completarea formularului „Cerere DEMO”, parcurgerea unei sesiuni de prezentare online, pe bază de programare, și semnarea unor documente adiționale: Contract, Împuternicire GDPR, TCO Marketing. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv. Solicitarea DEMO nu implică nicio obligație financiară.

7. Date furnizate prin cererea DEMO

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde solicitării, cerinței, reclamației, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți. În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi soluționarea cererii dvs. comunicată din inițiativă proprie, prin completarea cererii DEMO, cu consimțământul aferent. Vom prelucra numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, e-mail, număr de telefon și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți. Pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.

Accesul la aceste date este limitat la salariați și membri (angajați, colaboratori etc.) ai partenerilor noștri contractuali – persoane juridice.

8. Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține accesul la datele privitoare la dumneavoastră, pe care le prelucrăm sau le controlăm, sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date.

 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

 • Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

 • Dreptul la retragerea consimțământului. În situațiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi, sau orice prevedere din această informare, sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră, de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea de mai jos.

9. Colectarea și stocarea datelor

 • Putem colecta sau prelucra date cu caracter personal atunci când utilizați sau interacționați cu produsele și serviciile noastre. Datele pe care le-am colectat despre dumneavoastră sunt cele pe care ni le-ați furnizat, inclusiv numele, adresa de email etc. În cazul în care folosiți funcționalitatea de interconectare cu serviciile Google, precum Google Drive, Google Calendar, datele colecate se extind și la token-urile de conexiune necesare la accesarea acestor servicii.

 • Folosim criptarea pentru a vă proteja informațiile. Există proceduri de securitate pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră.

 • Stocăm informațiile dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp care este în concordanță cu scopurile noastre de afaceri. Vom păstra informațiile dumneavoastră personale pentru perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopurile prezentate în această politică de confidențialitate, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă de păstrare este necesară sau permisă de lege. Când perioada de păstrare a datelor expiră pentru un anumit tip de date, îl vom șterge sau distruge.

 • Nu transferăm și nu dezvăluim informațiile dumneavoastră către terți în alte scopuri decât cele furnizate.

10. Contact și alte informații

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu www.evolvo.ro, vă rugăm să ne contactați prin metodele furnizate în secțiunea de contact.

Denumire completa: SC Evolvo SOLUTIONS SRL

Adresă corespondență: TÂRGU MUREȘ, Str. Santana, Nr. 29, jud. Mureș

Număr de telefon: 0365-441611 (disponibil luni-vineri: 09:00 - 17:00 )

Adresa de e-mail: info@evolvo.ro, billing@evolvo.ro , protectiadatelormele@evolvo.ro

Website: www.evolvo.ro

Soluții digitale de sănătate de la Evolvo - simplu și eficient