Politica de Confidențialitate

Introducere

Această Politică de Confidențialitate descrie modul în care evolvo.ro colectează, utilizează și protejează informațiile personale ale utilizatorilor săi. Respectăm confidențialitatea dumneavoastră și ne angajăm să protejăm datele personale pe care ni le furnizați.

Colectarea Informațiilor

Informații pe care le colectăm

 • Informații furnizate de utilizatori: Când vă înregistrați pe site-ul nostru, ne contactați sau participați la activități interactive, colectăm informațiile pe care ni le furnizați, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și detaliile de plată.

 • Informații colectate automat: Colectăm automat anumite informații atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv adresa IP, tipul de browser, paginile vizitate, ora și data vizitei, și alte date de trafic.

Utilizarea Cookie-urilor

Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului pe site-ul nostru, pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a ne asigura că reclamele afișate sunt relevante pentru dumneavoastră. Puteți gestiona preferințele cookie-urilor prin setările browserului dumneavoastră.

Utilizarea Informațiilor

Utilizăm informațiile colectate în diverse moduri, inclusiv pentru:

 • A furniza și a menține serviciile noastre

 • A procesa tranzacțiile și a trimite confirmările

 • A răspunde la comentarii, întrebări și a oferi suport utilizatorilor

 • A trimite comunicări de marketing și promoționale (cu consimțământul dumneavoastră)

 • A îmbunătăți site-ul nostru și a dezvolta noi produse și servicii

 • A asigura securitatea site-ului nostru și a preveni fraudele

Divulgarea Informațiilor

Nu vindem, nu închiriem și nu partajăm informațiile personale cu terți, cu excepția cazurilor descrise în această politică:

 • Furnizori de servicii: Putem partaja informațiile cu furnizori de servicii terți care ne ajută să operăm site-ul nostru, să procesăm plățile sau să livrăm produsele.

 • Cerințe legale: Putem dezvălui informațiile dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale, pentru a răspunde cerințelor legale sau pentru a proteja drepturile, proprietatea și siguranța noastră și a altora.

Securitatea Informațiilor

Implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja informațiile personale împotriva accesului neautorizat, alterării, dezvăluirii sau distrugerii. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere prin internet sau de stocare electronică nu este complet sigură, astfel încât nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor.

Drepturile Utilizatorilor

În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți dreptul să:

 • Accesați și să solicitați o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră

 • Rectificați orice informații inexacte sau incomplete

 • Ștergeți informațiile personale în anumite circumstanțe

 • Restricționați sau să vă opuneți prelucrării informațiilor dumneavoastră personale

 • Retrageți consimțământul în orice moment (acolo unde prelucrarea se bazează pe consimțământ)

Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la [adresa de e-mail de contact].

Conformitatea cu GDPR

La [Numele Site-ului], ne angajăm să respectăm prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene. Această secțiune descrie drepturile utilizatorilor noștri din UE și modul în care protejăm datele personale ale acestora.

Drepturile Utilizatorilor conform GDPR

Conform GDPR, utilizatorii din Uniunea Europeană au următoarele drepturi privind datele lor personale:

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră.

 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor personale inexacte sau incomplete.

 • Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale în anumite circumstanțe, cum ar fi atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale în anumite condiții.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt operator.

 • Dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, inclusiv profilării, în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Baza Legală pentru Prelucrarea Datelor

Prelucrăm datele personale ale utilizatorilor noștri din UE pe baza următoarelor temeiuri legale:

 • Consimțământ: În cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor.

 • Executarea unui contract: Pentru a vă furniza serviciile sau informațiile pe care le-ați solicitat.

 • Obligație legală: Pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși.

 • Interese legitime: Pentru a ne desfășura activitatea și a ne îmbunătăți serviciile, cu condiția ca aceste interese să nu prevaleze asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Transferul Datelor în afara UE

În cazul în care transferăm datele dumneavoastră personale în afara Spațiului Economic European (SEE), ne asigurăm că acestea sunt protejate în mod adecvat, folosind una dintre următoarele măsuri:

 • Transferul către țări care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor.

 • Utilizarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

 • Alte măsuri legale și de conformitate adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale.

Securitatea Datelor

Ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră personale și implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului. Aceste măsuri includ criptarea, controlul accesului și politici stricte de protecție a datelor.

Plângeri

Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din statul membru al Uniunii Europene în care locuiți, lucrați sau în care considerați că a avut loc încălcarea.

 

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această Politică de Confidențialitate în orice moment. Vă vom notifica despre orice modificări prin publicarea noii Politici de Confidențialitate pe această pagină. Vă încurajăm să revizuiți periodic această pagină pentru a fi la curent cu ultimele noastre practici de confidențialitate.

Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la această Politică de Confidențialitate sau pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la:

 • E-mail: info@evolvo.ro, billing@evolvo.ro , protectiadatelormele@evolvo.ro

 • Telefon: 0365-441611 (disponibil luni-vineri: 09:00 - 17:00 )

 • Adresă: TÂRGU MUREȘ, Str. Santana, Nr. 29, jud. Mureș

Soluții digitale de sănătate de la Evolvo - simplu și eficient